Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i një Liste Fjalësh

 

Hide Navigation Pane

Krijimi i një Liste Fjalësh

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i një Liste Fjalësh

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të krijuar një listë fjalësh në fillim shtyp butonin WordList tek Controller.        

 

 wordlist_button        

Kur të shfaqet WordList zgjidh tekstet dhe më pas do të shikosh diçka të tillë.        

 

w_wizard_main_tab        

 

Këtu do të krijojmë një listë të thjeshtë fjalësh, bazuar në dy skedarë tekstesh (në pjesët Romeo dhe Zhulieta dhe Hamleti), pra shtyp Make a word list now.        

 

wordlist_freq        

 

WordList tregon listën e shpeshtësisë së përdorimit. Fjalët më të shpeshta janë THE, AND, TO, etj.. Pranë secilës fjale mund të gjesh shpeshtësinë e përdorimit në të dyja tekstet, përqindjen e përdorimit dhe, se në sa nga dy 2 tekstet haset secila fjalë.

 

Kurse, për të parë fjalët në rend alfabetik, shtyp butonin e renditjes alfabetike në fund të dritares.        

 

wherefore_in_wordlist        

 

Tani kalo poshtë tek wherefore. Kjo fjalë haset 8 herë, pra 0.01% e gjithë fjalëve në të dyja tekstet; është e pranishme në të dyja tekstet, dhe jo vetëm në një.