Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Si të krijojmë një konkordancë

Hide Navigation Pane

Si të krijojmë një konkordancë

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Si të krijojmë një konkordancë

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Kur shtyp butonin Concord në hapësirën kryesore të programit, një Concord Tool e re do të hapet dhe do të jetë e dukshme në hapësirën e poshtme të Windows-it.

 

start_concord        

 

Tani tek Concord, zgjidh File | New.        

 

 File_New_menu_option        

Nëse nuk është zgjedhur asnjë skedar teksti atëherë, do të të kërkohet që të zgjedhësh disa. Shtyp butonin Choose Texts Now button.        

 

choose_texts_button        

 

Kur të kesh bërë zgjedhjen e teksteve, shtyp një fjalë të përshtatshme në Search Word:

 

search_word_entering        

 

Këtu kam zgjedhur wherefore për kërkim. Më pas shtyp OK.        

       

concordance_wherefore        

 

Konkordanca rendit të gjithë shembujt e "wherefore" të cilët kanë një shenjë pikësimi apo hapësirë në fillim apo fund të tyre.