Udhëzues hap pas hapi për WordSmith

Krijimi i Lemave

Hide Navigation Pane

Krijimi i Lemave

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Krijimi i Lemave

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Për të krijuar lema dorazi, me një listë fjalësh të shfaqur në ekran,

 

wordlist_select_a_word

tërhiq me anë të kursorit fjalën që dëshiron tek reshti i duhur.

 

wordlist_drag_a_word

dhe lëshoje:

 

wordlist_dropped_a_word

 

Më pas do të shikosh se si të dhënat do të ndryshojnë dhe se fjalët do të shfaqen në kolonën e lemave.

 

Në rastet kur ka shumë fjalë kliko dy herë në kolonën e lemave për të parë detajet:

 

lemmatised_double_click_window