Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Pilih Bahasa yang Tepat

Hide Navigation Pane

Pilih Bahasa yang Tepat

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Pilih Bahasa yang Tepat

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Kebanyakan contoh di dalam panduan ini melibatkan teks dalam bahasa Inggeris. Jika anda mahu melibatkan teks di dalam bahasa Cina atau bahasa-bahasa yang lain,anda perlu memilih bahasa itu dari kawalan utama.

 

choosing_language

Jika di dalam menu 'drop down' ini

language_english

bahasa yang diperlukan tidak ada, tekan butang Edit Bahasa dan pilih bahasa yang diperukan:

 

finding_IGBO

dan tarik ke kanan atau tekan butang di bahagian tengah.

 

IGBO_chosen

Anda akan nampak opsyen untuk memilih bahasa itu sebagai bahasa utama (yang WordSmith akan memilih secara automatik), atau sebagai salah satu bahasa pilihan.

 

language_options

Di dalam tangkapan skrin ini, bahasa Inggeris telah dipilih dan beberapa pilihan sesuai untuk bahasa Inggeris telah diubahsuai supaya tanda apostrofi dibenarkan di dalam perkataan, tanda sengkang membelah perkataan sepertiself-conscious kepada dua perkataan dan menunjukkan bahawa Arial 10 adalah muka taip utama dan lain lain lagi.

 

Akhirnya, simpan tetapan anda.

save_language_choices