Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Pendahuluan

Hide Navigation Pane

Pendahuluan

This is the first topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Pendahuluan

This is the first topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Lelaman-lelaman berikut disediakan untuk membantu anda bermula menggunakan program ini. Gambar skrin komputer juga diberi di setiap peringkat.

 

Ini adalah skrin utama Pengawal Peralatan WordSmith.

 

main_controller        

 

Peralatan utama (Tools) dibahagikan kepada tiga butang(Tools), dan ini disertai dengan sebuah siri jalur untuk menyesuaikan penggunaan (Settings).

Butang 'Concord' mencari konkordans, ataupun frasa-frasa yang mempunyai perkataan yang diingini, dan butang 'KeyWords' mencari kata kunci dalam teks. Akhir sekali, butang 'WordList' menjana senarai perkataan di dalam sesebuah teks. Untuk bermula, sila tekan salah satu daripada tiga butang ini.