Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Memilih teks anda

 

Hide Navigation Pane

Memilih teks anda

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Memilih teks anda

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Untuk memilh fail jenis teks, tekan File | New Pilihan menu dari Tool yang anda mahu gunakan:

 

File_New_menu_option        

dan anda akan melihat butang untuk memilih teks.

         

choose_texts_button        

 

Apabila anda kilk Pilih Teks, and kan nampak sesuatu seperti ini:

 

file_choose_window

 

Pada bahagian kiri adalah peneroka fail jenis teks yang agak biasa, dan di sebelah kanan adalah untuk fail yang dipilih.

Tekan butang pelayar (browse button) Untuk mencari folder dimana teks anda terdapat. Anda memerlukan fail jenis teks(.txt) biasa.

 

chosen_multiple_texts_1

 

Tekan butang dengan dua anak panah kecil atau tarik beberapa fail jenis teks dari kiri ke kanan. Anda sepatutnya nampak sesuatu seperi ini:

 

chosen_multiple_texts_now        

 

Semasa WordSmith menunjukkan (di bar status di bahagian atas) bahawa 6 fail jenis teks telah disimpan untuk Senarai (see Senarai diatas Fail pilihan).

 

Tekan butang hijau file_choose_tick_button  atau tutup saja tetingkap.