Wprowadzenie
Wybieranie tekstów
Opcje językowe
Konkordancje
przegląd
tworzenie konkordancji
przeglądanie tekstów źródłowych
kolokacje i informacja wzajemna
konkordancje w tekstach indeksowanych (1)
konkordancje w tekstach indeksowanych (2)
WordList
przegląd
tworzenie listy słów
tworzenie konkordancji wybranych słów
hasłowanie
statystyki listy słów
zbitki wyrazowe
posługiwanie się skorowidzem
tworzenie list ze zbitkami wyrazowymi
KeyWords
przegląd
tworzenie listy słów kluczowych
wykresy słów kluczowych
konkordancje wybranych słów kluczowych