Вовед

  This is the first topic Next topic JavaScript is required for the print function  

На овие страници ви се дадени основните информации за да почнете со употреба на софтверот. Секоја фаза е илустрирана.

 

Ова е главниот екран на Контролната табла на WordSmith Tools.

 

main_controller        

 

Менито има четири главни опции, пословица (што постојано се менува и која мо жете да ја уредите), три копчиња за главните алатки (копчето Конкорд (Concord) е црвено зашто алатката е моментно активна) и низа јазичиња. Во моментов е прикажано главното јазиче, на кое пишува дека е избранanthony & cleopatra.txt за конкорданција.

 

Page url: http://www.lexically.net/wordsmith/step_by_step_Macedonian/?introduction.htm