Увод

  This is the first topic Next topic JavaScript is required for the print function  

В следващите страници ще получите указания как да започнете работа с продукта. Примерни екрани ще ви демонстрират всеки етап.

 

Това е основният екран на WordSmith Tools Controller.

 

main_controller        

 

Той съдържа цитат (който се сменя и когото можете да редактирате), три бутона за основните инструменти (Concord е показан в работен режим), и редица други бутони. В момента виждате основния бутон, който показва, че anthony & cleopatra.txt е фразата, избрана за Concord.

 

Page url: http://www.lexically.net/wordsmith/step_by_step_Bulgarian/?introduction.htm