Introduktion

  This is the first topic Next topic JavaScript is required for the print function  

På dessa sidor får du hjälp med att komma igång. Skärmdumparna tar dig genom alla steg.

 

Detta är huvudmenyn för WordSmith Tools Controller.

 

main_controller        

 

Huvudmenyn har ett ordspråk (som förändras och som kan redigeras), tre knappar för huvudverktygen (Concord är under användning i bilden), och en serie av flikar. För närvarande så ser vi "Main"-fliken visa att anthony & cleopatra.txt har blivit vald för Concord.

 

Page url: http://www.lexically.net/wordsmith/step_by_step_swedish/?introduction.htm