Въведение

Това ръководство ще ви помогне да започнете работа със софтуера. Примерни екрани ще ви преведат през всеки етап.

 

Това е основният изглед на прозореца за управление на WordSmith Tools.

 

main_controller        

 

Той съдържа три бутона за основните инструменти и няколко раздела за настройки.

Concord създава конкорданс, KeyWords намира ключови думи в текст, а WordList създава списъци с думи в един или няколко текста. За да започнете работа, натиснете един от тези три бутона.

 

Created with Help & Manual 6 and styled with Premium Pack 2.0