Увод
Избор на текстове
Избор на език
Конкорданс
увод
създаване на конкорданс
извеждане на изходния
колокации и информация за обкръжението
конкорданс на текст с тагове (1)
конкорданс на текст с тагове (2)
Списък с думи
увод
създаване на списък с думи
конкорданс на избрани думи
създаване на списъци с леми
статистика на списъка с думи
единици, състоящи се от няколко думи
използване на индекс
създаване на списъци с няколко думи
Ключови думи
увод
създаване на списък с ключови думи
диаграма на ключовите думи
конкорданс на избрани ключови думи