Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Statistik Senarai Perkataan

Hide Navigation Pane

Statistik Senarai Perkataan

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Statistik Senarai Perkataan

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Tekan butang statistik di bahagian bawah senarai perkataan,        

 

wordlist_stats_top        

 

dan anda akan melihat gambaran berikut. Angka-angka di jalur-jalur sebelah kanan jalur Text File menunjukkan jumlah perkataan-perkataan yang ada, dan ini dibahagikan kepada jumlah huruf dalam setiap perkataan:        

 

wordlist_stats_bottom        

 

Berdasarkan statistiks yang diberi, kita membuat kesimpulan bahawa jumlah perkataan tiga huruf adalah sekurang-kurangnya dua kali ganda jumlah perkataan yang berhuruf empat dalam kandungan teks tulisan Shakespeare.