Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Senarai Perkataan

Hide Navigation Pane

Senarai Perkataan

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Senarai Perkataan

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Sebagai contoh, sebuah senarai perkataan di Wordsmith Tools akan ditunjukkan seperti berikut:        

 

wherefore_in_wordlist        

 

Ia menunjukkan keseringan atau kekerapan setiap perkataan di dalam teks, dan jumlah ini juga diberi sebagai peratusan daripada kesemua perkataan dalam teks. Sekiranya sebuah koleksi teks telah dipilih, maka jalur Texts memberitahu pengguna jumlah teks yang mempunyai perkataan itu.