Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Senarai kata kunci

Hide Navigation Pane

Senarai kata kunci

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Senarai kata kunci

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Sesuatu senarai kata kunci di alat WordSmith berbentuk seperti ini.        

 

romeo_kws        

 

Kata kunci adalah patah perkataan yang sering digunakan dibandingkan dengan sesuatu korpus rujukan.

Di sebelah setiap kata kunci terdapat pelbagai nombor yang memberitahu anda beberapa sering setiap patah perkataan digunakan di dalam kandungan teks dan bagaimana nombor itu dibandingkan dengan keseringan perkataan itu beraku dalam korpus rujukan.

Dalam senarai di atas ini, berdasarkan pementasan Romeo and Juliet dibandingkan dengan semua pementasan Shakespeare, kita dapat melihat bahawa banyak daripada nama watak utama, gantinama seperti thou, dan kata tema seperti love dan night.