Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Membuat Senarai Kata Kunci

Hide Navigation Pane

Membuat Senarai Kata Kunci

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Membuat Senarai Kata Kunci

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Untuk membuat senarai kata kunci, langkah utama adalah untuk menekan butang KeyWords di halaman utama Kawalan Peralatan WordSmith.        

keywords_button        

Apabila Kata Kunci dimulakan, pilih opsyen menu Fail, dan selepas itu Baru dan anda akan lihat sesuatu seperti ini        

 

k_wizard_main_tab        

 

Anda perlu memilih senarai kata yang telah dibuat dan disimpan dengan WordSmith Tools.        

 

Anda boleh memilih fail senarai kata dengan menekan butang ini:        

 

 file_edit_with_browse_button        

Sekiranya senarai korpus rujukan itu besar, ia akan membantu WordSmith untuk membuat senarai yang lebih baik.        

 

Sebaik setelah anda memilih sesuatu senarai perkataan di baris pertama, dan satu lagi buat rujukan anda (reference corpus) di baris kedua, sila tekan Make a keyword list now. (Sebelum itu, butang tidak boleh diklik.)        

Selepas itu, anda akan meihat sesuatu seperti ini:        

         

romeo_kws