Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Membuat Senarai daripada Frasa/ >1 Perkataan

Hide Navigation Pane

Membuat Senarai daripada Frasa/ >1 Perkataan

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Membuat Senarai daripada Frasa/ >1 Perkataan

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

 

Langkah-langkah untuk mencapai gambaran berikut telah dijelaskan di sini.

clusters from an index

 

Tekan Ctrl/F2 untuk menyimpan kesemua perubahan yang dibuat, dan fail itu akan berformat berikut: _index_3-5-word clusters. Ini boleh dibuka seperti fail teks biasa.