Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Memilih Kata Dasar (Lemma)

Hide Navigation Pane

Memilih Kata Dasar (Lemma)

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Memilih Kata Dasar (Lemma)

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Untuk memilih kata dasar dengan cara sendiri daripada senarai perkataan yang terpapar di skrin,

 

wordlist_select_a_word

sila menahan klik dan menarik perkataan itu kepada ayat yang anda inginkan,

 

wordlist_drag_a_word

dan kemudian lepaskan klik:

 

wordlist_dropped_a_word

 

Anda akan melihat jumlahnya berubah dan perubahan boleh dilihat di jalur-jalur sebelah kanan jalur perkataan.

 

Jika ada banyak perkataan, anda boleh klik kolumn kata dasar dua kali untuk melihat butirannya:

 

lemmatised_double_click_window