Cara berperingkat untuk menggunakan WordSmith

Membuat Konkordans daripada Perkataan Pilihan

 

Hide Navigation Pane

Membuat Konkordans daripada Perkataan Pilihan

 

Previous topic Next topic No directory for this topic No expanding text in this topic  

Membuat Konkordans daripada Perkataan Pilihan

 

Previous topic Next topic Topic directory requires JavaScript JavaScript is required for expanding text JavaScript is required for the print function  

Apabila anda mempunyai senarai perkataan pada skrin, anda mungkin mahu melihat beberapa patah perkataan tersebut dalam konteksnya.        

 

Pilih satu perkataan (atau lebih)

         

concordance_from_wordlist        

 

dan pilih Compute | Concordance.        

 

Anda akan mendapat sesuatu seperti ini (jika teks asal masih kekal di tempat asal semasa senarai pertama kali dihasilkan):        

 

concordance_from_wordlist_results