შესავალი

ეს გვერდები პირველი ნაბიჯების გადადგმაში დაგეხმარებათ. ეკრანის ანაბეჭდები თითოეულ ეტაპს აახავს.

 

ეს WordSmith პროგრამის მართვის მთავარი პულტის ეკრანის ანაბეჭდია.

 

main_controller        

 

აქ სამი ძირითადი ხელსაწყოს ღილაკებია განთავსებული. აქვეა დაფების ჯგუფები პროგრამის პარამეტრების მისათითებლად.

კონკორდანსი - ქმნის კონკორდანსებს, საკვანძო სიტყვები - მოიძიებს საკვანძო სიტყვებს ტექსტებში, სიტყვარი - ქმნის ტექსტის ან კორპუსის სიტყვათა სიას. მუშაობის დასაწყებად დაწკაპეთ ერთერთი ამ ღილაკთაგანი.