Show/Hide Toolbars

Step-by-step guide to WordSmith
Translation: Mirza Ghiassi

بگردید: » بعد از این موضوع، مرحله دیگری نیست. «

مقدمه

 اسکرول کنید قبلی بالا بعدی بیشتر

صفحات پیش رو برای راه‌اندازی برنامه به شما کمک خواهند کرد. تصاویر گرفته‌شده از صفحه‌نمایش در هر مرحله شما را راهنمایی می‌کنند.

 

در زیر، صفحه اصلی ورد اسمیث و کلیدهای آن دیده می‌شود.

 

main_controller        

 

برنامه سه کلید اصلی و یک سری نوار ابزار (Tab) دارد که به شما اجازه دسترسی به تنظیمات نرم افزار را می‌دهد.

کلید «Concord» برای واژه‌یابی (به دست آوردن تطابق‌ها) (Concordance) استفاده می‌شود. کلید «KeyWords» برای جستجوی کلمات کلیدی در متن‌های مورد پژوهش است. کلید «WordList» فهرست‌های کلمات در یک یا چند متن را توصیف می‌کند. روی هر کدام از این سه کلید که می‌خواهید شروع کنید، کلیک کنید.