Show/Hide Toolbars

Step-by-step guide to WordSmith

translation: Hien Pham

Duyệt: » Không có chủ đề nào trên cấp độ này «

Giới thiệu

Nội dung Trước Trang chủ Tiếp More

Các trang này là để trợ giúp bạn bắt đầu. Ảnh chụp màn hình sẽ hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn.

 

Đây là màn hình chính của Bảng điều khiển Công cụ WordSmith.

 

main_controller        

 

Nó có ba nút cho Công cụ chính, và một loạt các tabs để điều chỉnh cấu hình.

Concord tạo chỉ mục ngữ cảnh, KeyWords tìm kiếm các từ quan trọng trong các văn bản, và WordList tạo ra các danh sách từ trong một văn bản hoặc một tập hợp các văn bản. Để bắt đầu, nhấn một trong ba nút đó.